הסכם סודיות

החברה אינה שומרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
החברה מקפידה על תקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור על סודיות הלקוח ופרטיות ככל האפשר.
תקני האבטחה המחמירים בהם עומד האתר נועדו להגן על צרכנים, סוחרים וחברות אשראי. DSS מגביר את העוצמה של רמת האבטחה ומסייע בטיפוח האמון של משתמשי הסליקה המקוונים בשימוש בכרטיסי אשראי.

האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת בין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר, שרת האינטרנט המאחסן את הדפים) מוצפנת כך שהמידע המועבר בין הדפדפן לאתר לא ניתן לפענוח. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת היא הצפנה של המידע. הצפנה היא שיטת 'ערבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת על ידי שני שותפים: השולח מערפל והמקלט מפענח

שיטת הערבוב מבוססת על פונקציות מתמטיות, והמאפיין המיוחד של השיטה (כגון RSA) הוא שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבב ולפענח, שניים נדרשים.
במקרים שאינם בשליטה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לידי צד עוין ו/או נעשה בו שימוש ללא אישור.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת מידע ללקוח.
הנהלת האתר עושה מאמץ להעניק ללקוח שירות נאות ואיכותי. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כרגיל או ללא הפרעות, יתקיים בבטחה וללא שגיאות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למידע של הנהלת האתר. מחשבים, נזקים, תקלות, תקלות או תקלות - לרבות תקלות חומרה, תוכנה או כבלים תקשורת לאתר - עם הנהלת האתר או עם אחד מספקיו.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או יישלחו דרך האתר (לרבות הודעות שנשלחו ללקוחות על ידי משתמשים אחרים המשתמשים בשירותי האתר), תוכן הודעות כאמור או כל קובץ מחשב המצורף אליהם, תפעול כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, צער וכו', תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב הודעות שנתקבלו בשירותי האתר או נשלחו באמצעות זה.